Telefontider: 08 - 12
Ring oss i Sverige 08 5592 4577 Ring oss i Kina +86 21 5081 5377

CE-märkning

CE-märkning

CE-märkning

CE-märkning  (Conformité Européenne) är en produktmärkning inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

 • Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö.
 • Föreskriven kontrollprocedur har följts.

För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda. För vissa produkter med höga krav på säkerhet ska ett speciellt kontrollorgan säkerställa att kraven efterlevs.

Lagar

Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. I princip innebär det att tillverkaren är ansvarig för alla skador som orsakas av den CE-märkta produkten, under förutsättning att användaren följt instruktionerna.

 

De speciella rekommendationer och krav som finns för olika produkter finns i särskilda direktiv och föreskrifter. För att uppfylla kraven i direktiven kan man välja att följa så kallade harmoniserade europeiska standarder, utfärdade av CEN, CENELEC och ETSI. Dessa är mer tekniskt detaljerade. Att standarderna är harmoniserade innebär att de är godkända mot ett direktiv.

Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är den lag som gäller om CE-märkning sedan år 2011, och den ersätter de gamla lagarna från år 1992[1].

Från om med den 1 juli 2013 skall byggprodukter vara CE-märkta mot Byggproduktförordningen.[2]

Falsk CE-märkning

 

Skillnaden mellan den europeiska och kinesiska CE-symbolen.

En symbol som är mycket lik CE-symbolen är China Export-symbolen. En skillnad är att den kinesiska symbolen har ett tydligt kortare avstånd mellan C och E, än vad EU:s symbol har. China Export-symbolen säger inget om hur säker en produkt är, utan visar bara att produkten är tillverkad i Kina. Detta gör att en konsument kan få uppfattningen att en produkt uppfyller EU:s grundläggande krav, trots att den kanske inte gör det.

Enligt ett officiellt svar från Europeiska kommissionen är dock ovanstående enbart en vida spridd missuppfattning, det finns inget ”officiellt” China Exportmärke. Det torde i stället röra sig om felaktiga CE-märkningar, som kan finnas på både produkter som uppfyller kraven och sådana som inte gör det.

http://sv.wikipedia.org/wiki/CE-m%C3%A4rkning

Publicera dessa under 5:e Mars 2014

Certifiering, Importregler

RoHS-direktivet, vad gäller?

RoHS står för Restriction of Hazardous Substances Directive som infördes 2003 inom EU, men började först gälla 1 juli 2006. Under 2 januari 2013 införlivades RoHS 2, som är tydligare än den tidigare RoHS.

RoHS begränsar användningen av följande sex ämnen, motsvarande namn i Engelska som ni kan använda för att fråga fabriken:

Dessa substanser finns i en mängd material, bland annat lödtenn, PVC plaster, färger, batterier och metallkomponenter. Ett enkelt exempel är lödtenn som inte håller RoHS standard är de som inte klarar tillräcklig hög smälttemperatur. Fabriker som arbetar med lödtenn med över 40% andel bly skapar lödtenn som har smältpunkt på 183-188 °C, medan lödtänn som uppfyller RoHS har större andel tenn motsvarande 96,5% och klarar temperaturer på 217 °C. Den senare alternativet är förstår dyrare och behöver varmare maskiner, vilket kan betyda höga kostnader för fabriker som använder gammalt utrustning.

EU har dessutom gjort saker lite enklare för oss. Från och med 2013 så är RoHS direktivet en del av CE direktivet. Detta innebär att en produkt som är godkänd enligt CE direktivet även är RoHS certifierad.  Det finns dock anledning att vara försiktig. Testrapporter som utfärdats innan 2013 inkluderar inte RoHS. Var noga med att kontrollera datum på eventuella testrapporter från er leverantör.

RoHS certifierade produkter

Nästan alla elektroniska produkter måste vara tillverkade i enlighet med RoHS direktiv. Detta inkluderar bland annat:

 • Små hushållsapparater (t.ex. mikrovågsugnar och kaffemaskiner)
 • Stora hushållsapparater (t.ex. kylskåp och luftkonditioneringar)
 • Dator-och kommunikationsutrustning (t.ex. bärbara datorer och pekdatorer)
 • Konsumentelektronik (t.ex. LED-skärmar och Blu ray-spelare)
 • Belysning (t.ex. LED-lampor och glödlampor)
 • Elverktyg (t.ex. borrmaskiner och elektriska verktyg)
 • Elektriska leksaker och sportutrustning (t.ex. träningscyklar)
 • Automater (t.ex. varuautomater)
 • Medicintekniska produkter (t.ex. puls monitorer)
 • Halvledarkomponenter (t.ex. alkoholtestare)

Hur blir fabriker RoHS 2 certifierade?

Följande steg är involverade för RoHS certifiering.

Dokumentation granskning: att produktionen inte innehåller de 6 restriktiva ämnena, montageritningar, materialdeklarationer för varje komponent och produktutveckling, testrapporter och överensstämmelse-certifikat.

Revision: Inspektera alla tillverkningsprocesser som behövs för att uppfylla RoHS-efterlevnad för de sex begränsade ämnen.

Test: På plats bärbar XRF tester utförs för att fastställa värden för de sex begränsade RoHS ämnen.

Certifiering: Efter lyckad revision, så utfärdas RoHS-cerifikat.

RoHS inom EU och RoHS inom Kina

Inom Europé har det gått snabbt och många företag följer de regler som ställs. Men i Kina har det gått långsammare och flertals fabriker fuskar med deras certifieringar. Främsta anledningen är att China’s Ministry of Information Industry (MII) som är organet som kinesiska företag skall följa har definierat regeln att man får både följe och inte följa RoHS, men att produkter som inte följer RoHS måste definieras. Där e med två pilar är de godkända medan de andra bemärkelserna står för antalet år innan man får återvinna produkter.

Inom den kinesiska affärskulturen ser man då hellre till att inte nämna icke RoHS certifierade produkter, då de skulle bidra till dålig business och chansen att bli upptäckt är fortfarande litet. Men blir fabriken upptäckt med produkter som är falskt certifierade, kommer man som köpare eller importör även stå för riskerna, därför är det viktigt att man samarbetar med fabriker man kan lita på.

Att tillägga är att utvecklingen i Kina är mer positiv än övriga utvecklingsländer och där majoriteten av Kina export lämnar landet såsom: Shenzhen, Hongkong, Ningbo, Qingdao, Shanghai och Guangzhou har man idag statliga divisioner som kontrollerar containers som lämnar Kina, upptäcker kontroll divisionen problem så beslagtas produkterna. Det har gjort att fabriker idag juli 2014 är mer försiktiga med vad de exporterar, speciellt de större fabrikerna med 500-600 anställda. Många väljer dock inte alltid dessa fabriker då deras produkter aldrig är de billigaste, men är troligtvis det säkraste alternativet.

Sveriges del i RoHS

Sveriges Kemikalieinspektionen (KemI) och Elsäkerhetsverket testar årligen produkter ute på marknaden, statistiken från 2012 visar att 12 av 63 maskiner var underkända enligt RoHS standard. Det betyder att det finns fusk som pågår. Bland de 12 var det 11 som produkter som innehöll förbjudna halter av bly, och en av polybromerade difenyletrar flamskyddsmedel.

Vad är WEEE och hur går det ihop med RoHS?

WEEE står för Waste from Electrical and Electronic Equipment. Den är till för påminna elektriska produker som kan ha farliga ämnen som inte bör återvinnas. Med andra ord, RoHS reglerar farliga ämnen som används i elektriska och elektroniska produkter, medan WEEE reglerar avyttring av samma utrustning

 

”RoHS” tillverkade produkter i Kina

För RoHS certifikat krävs det att leverantören vet exakt vilka ämnen som är begränsade och att de komponenter som används inte innehåller värden som överstiger direktivets gränsvärden. Problemet är dock att de CE märker sina produkter som enligt EU direktiv betyder att den är RoHS certifierad.

Men så är inte fallet, även om de använder CE kan det vara förfalskad och det är importören som ansvarar för att deras produkter är certifierade. Därför är det extra viktigt när man letar efter leverantörer i Kina att produktcertifiering är det första att kolla upp. Därefter är det viktigast se om certifikatet är äkta, nästa steg blir förstås att besöka fabriken, där har ni våra erfarna kontrollanter tillgängliga.

 

Källhänvisning: Wikipedia.se

Håll er uppdaterade inom Kina Import - Följ oss!

VÅRA SENASTE ARTIKLAR

Hur man lyckas med dropshipping
Vi har tidigare beskrivit vad dropshipping är och gått igenom dess för- och nackdelar. När det gäller dropshipping är det mycket som man måste ta hänsyn till och det är lätt att tappa fok
Guide till dropshipping
Dropshipping är en affärsmodell som innebär att en distributör eller tillverkare levererar varor direkt till kund istället för att leverera till företaget som sålt varorna åt kunden. Det kan
Bedrägerier i Kina Del 2 – Fallstudie
I förra delen gick vi igenom hur man undviker bedrägerier i Kina. Nu tänker vi illustrera hur komplicerat det kan vara med att importera från Kina genom att dela med oss av ett fall som drabbade e

FÖLJ VÅRT NYHETSBREV

Håll er uppdaterade om allt som rör import från Kina. Exklusivt innehåll.
Att importera från Kina kan vara mer komplicerat än vad det verkar. Det är inte helt ovanligt att bli lurad eller få undermålig kvalité på sina produkter.
Vi hittar de bästa fabrikerna för er kinaimport

VI HITTAR DE BÄSTA FABRIKERNA FÖR ER KINAIMPORT

Vi tar fram de fabriker som passar bäst in på era kriterier och granskar dem med lupp när det gäller pris, kvalité, service etc.
Vi förbättrar resultatet för er import

VI FÖRBÄTTRAR RESULTATET FÖR ER IMPORT

Vi skapar bra relationer med era kontakter i Kina, förhandlar ner priserna, kontrollerar att allt går rätt till och ser till att alla nödvändiga dokument och licenser finns.
Starta direkt - Vi gör allt arbete åt er!

STARTA DIREKT - VI GÖR ALLT ARBETE ÅT ER!

Ni behöver inte oroa er över massa pappersarbete. Vi har rätt folk på rätt plats och vet vad som krävs för att er import ska bli så framgångsrik som möjligt.